Senaste inläggen

Av slottetsff - 23 september 2020 20:44

 

Vi var en liten skara föräldrar och rektorn som var på plats i matsalen för att lägga ner föräldraföreningen.

Beslutet var enhälligt.

De senaste åren har vi på alla sätt försökt att engagera fler föräldrar och det sista halvåret har vi varit tydliga med att det blir en nedläggning om inte fler kommer med i föreningen.

– En sorglig dag. Jag kommer att sakna vår dialog, sa rektor Fredrik Samuelsson.


Under föräldraföreningens runt 40-åriga historia har massor av föräldrar varit aktiva i arbetet. Storhetstiden inträffade under 1980- och 1990-talet.

Stora basarer, idrottsaktiviteter, discon, utdelningar av bullar till samtliga elever och massor av andra aktiviteter. Fram till bara för något år sedan fanns mycket av det här kvar.

 

Stora summor har genom åren kommit in via föreningens kassa och gått vidare till eleverna. Föreningen har också tvingats ta hårda strider när skolan var nedläggningshotad och då politiker velat riva Slottet och bygga höghus på skolgården.

Även under de senaste tio åren har vi fått agera, exempelvis när en tidigare skolledning ville lägga ner f-klassen eller då det blev en rejäl fnurra på tråden med grannskolan.


När vi nu stänger butiken avslutar vi med att finansiera inköp av möbler till högstadiet och spel till alla klasser på skolan, att använda på raster och friluftsdagar.

Vi skänker ett halvt skåp fyllt med prylar och ett stort tält. Dessutom skickar vi över runt 26 000 kronor till skolan när vi tömmer kassan. Pengar som ska användas till klasserna under de kommande tre åren.


Vill föräldrar åter arbeta aktivt på skolan kan vi ge ett par råd. 1. Gör det enkelt och utan en förening med en massa stadgar och annat. 2. Kom på rektorns samråd och ställ frågor och få information.


FF – sista gången den förkortningen skrivs under ett inlägg. Har blivit många sedan bloggen startade 2012. Bloggen ligger för övrigt kvar och det kan hända att den uppdateras ibland.Av slottetsff - 5 september 2020 17:40

Kallelse/inbjudan till föreningens medlemmar/föräldrarna på Slottsvångsskolan.


Årsmöte – nedläggning av Slottsvångsskolans föräldraförening.


Matsalen onsdagen den 23 september klockan 17.30


Det är dags för årsmöte i Slottsvångsskolans föräldraförening och styrelsens förslag till mötet är att föreningen läggs ner och att pengarna som finns i kassan lämnas över till skolan tillsammans med ett donationsbrev.

Bakgrunden till förslaget att lägga ner föreningen är att föräldrarna på skolan inte visat föreningen något intresse och att det inte finns några som vill sitta i styrelsen.

Rektor Fredrik Samuelsson finns på plats på mötet och berättar om hur han ser på föräldramedverkan och samråd om föreningen läggs ner.


Dagordning:

Val av mötesordförande.

Val av mötessekreterare.

Val av två justeringspersoner.

Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat.

Fastställande av dagordning.

Styrelsens verksamhetsberättelse.

Ekonomisk redogörelse.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Behandlingen av förslag från styrelsen och medlemmar.

FÖRSLAG: Att föräldraföreningen läggs ner i och med årsmötet.


Om mötet röstar nej:

Fastställande av medlemsavgift.

Val av styrelse.


Oavsett vilket beslut mötet tar:

Övriga frågor: Rektor Fredrik Samuelsson informerar om föräldraarbetet med eller utan en föräldraförening (beroende på beslutet mötet tar).

Välkomna!

Styrelsen

Vid frågor ring ordförande Truls Nilsson 0727-289012.

Av slottetsff - 10 juni 2020 09:00

 

I årets niondeklass ser 63 procent av eleverna ut att bli behöriga till gymnasiets yrkesprogram. Räknar man bort de elever med bara kort tid i svensk skola (nyanlända) blir andelen ännu högre – 84 procent.

Det är en mycket stor förbättring jämfört med fjolårets nior, där 40 procent var behöriga. Och ännu större är förbättringen om man jämför med de resultat årets nior hade som åttondeklassare för ett år sedan.

Rektor Fredrik Samuelsson pekar på de satsningar som gjorts i klassen och är mycket nöjd över vad som uppnåtts.

Flera av eleverna har riktigt bra betyg.

Den elev som har högst meritvärde når 337,5 poäng – 16 A och 1 B.

Snittet för de fem elever med högst betyg är 292 meritpoäng.

I fjol gick några av de elever som hade högst betyg vidare till Procivitas – i år sägs de med högst meritvärde framför allt ha sökt sig till en annan skola.

Det sammanlagda meritvärdet är dock lågt – 176 meritpoäng. Då räknas också nyanlända elevers betyg in. Tar man bort dessa är snittet 203 meritpoäng och om man bara tittar på den lilla grupp elever som gått på skolan sedan F-klassen är snittet 224,6 meritpoäng.

 


FF

Av slottetsff - 10 juni 2020 00:10

 

Det blev ingen vanlig skolavslutning med tal och musik. Istället höll klasserna till i klassrummen och vi från föräldraföreningen fick gå runt och dela ut eldsjälspriset.

Ett pris till en elev per stadie som är en förebild som god kamrat. Elever som har en positiv inverkan på hela gruppen.

I år var de tre tjejer som fick priserna – äran och ett presentkort – och som vanligt möttes utmärkelserna och motiveringarna av applåder och jubel från klasskamraterna.

Stort Grattis till årets pristagare!

   

Pristagare med motivering:

 

Sireen Osama Qasem i årskurs 3

”Vill alltid allas bästa, funderar, och försöker och försöker igen tills alla har det bra. En bra kompis som alltid ställer upp. Utvecklats till en stark, trygg och snäll kamrat i alla lägen.”


   

Hala Alkharrat i årskurs 6:

”Eldsjälspriset i åk 4-6 går till Hala Alkharrat för goda akademiska meriter, en sprudlande personlighet och en härlig kämparglöd.”


   

Frozan Razavi årskurs 9:

”Frozan är en elev med maximalt hög arbetsmoral, som aldrig ger upp. Hon sprider glädje och är alltid en god skolkamrat.”

FF


Av slottetsff - 23 maj 2020 18:34

   

Susanne Barregren har varit Slottsvångsskolan trogen i tio år och blir inte glad när hon hör om planerna på att lägga ner föräldraföreningen:

- Jag tycker att det är jättesorgligt. För elevernas skull som fått så mycket roligt genom föreningen. Föräldraföreningen har gagnat dem – alla discon, och som jag tyckte var jätteroligt: våra basarer. Jag gick alltid dit. Det kom så många. Det var fest. Alla klasser arbetade med det. Gemenskap och något alla såg framemot.

- Jag tycker också det var jättekul med pengar vi fick från föreningen till exempelvis teaterbesök. Det där lilla extra. Alla bullar som föreningen delat ut på bland annat Lucia och kanelbullens dag. Svenska traditioner som ni har stått för.

- Och det var inte bara det. Vi hade samråden där vi tidigare hade representanter från alla arbetslagen för att berätta vad vi arbetade med.

När vi ber Susanne ge sin bild av skolan, säger hon direkt:

- Jag älskar den här skolan. Det är något visst med den. Det är svårt att sätta fingret på vad det är. Jag trivs med kollegor och barn. Tycker om utbudet som finns runt skolan här i stan, och som vi kan använda. Själva läget. Jag har arbetat på en skola utanför stan – men det blev bara en termin. Jag behövde komma in i stan igen.

Men rötterna är djupare än egen lärargärning på skolan.

- Jag har gått här själv på mellanstadiet i mitten av 1970-talet. Då var det nog treparallelligt och här var jättebra. Vi hade en lärare som hette Per Dahlöf. Han var också handbollsdomare och vi blev jätteinspirerade. Vi tjejer var bäst i Helsingborg och fick spela riksfinal i Nossebro. Jag tror vi kom tvåa.

- Det var en lugn skola, men Per Dahlöf var sträng och hade pli på oss. Vi älskade honom.

Men så skrattar Susanne till och berättar att man, vilket var ovanligt på den här tiden – fick ljuddämpande plattor monterade i taket.

Så ni var ändå rätt högljudda?

- Nej, det var läraren som var högljudd.

Vi återvänder till dagens Slottsvångsskola och föräldraarbetet.

- Det är en skillnad mellan då och nu. Idag springer en del föräldrar direkt till rektorn om det är något. Man har inte längre en kanal att nå ledningen.

Det Susanne syftar på är att klassföräldrar försvunnit vilket leder till att föräldraföreningen inte har samma finmaskiga nät ut bland föräldrarna som tidigare.

- Engagemanget från lärarna i föräldraarbetet var också större förr. Och det beror kanske på att de inte har föräldrar som engagerar sig.

Varför tror du engagemanget bland föräldrarna är så svagt idag?

- Synen på skolan är förändrad. Skolan ska sköta allt. Man anser sig inte ha tid. Vad man lägger tiden på istället skulle vara intressant att veta. Det är ju inte ökat engagemang i idrotten.

- Det syns också på föräldramötena. Det är knappt någon som kommer.

Vad krävs för en förändring?

- Jag vet inte om det behövs någon form av lockbete för att de ska engagera sig. De ser inte att det de gör i en föräldraförening får deras barn glädje av. Jag tror inte att de förstår vad de går miste om. Kanske måste man visa att det inte krävs så mycket.

FF


Av slottetsff - 19 maj 2020 18:41

- Frågan avgörs på möte någon gång i sommar eller vid starten av höstterminen. Alla föräldrar är välkomna till mötet som vi senare bland annat annonserar här!


Efter uppskattningsvis runt 40 år lägger troligen Slottsvångsskolans föräldraförening ner arbetet. Orsaken är enkel: brist på engagemang. De senaste två tre åren har föreningen avvecklat mer och mer av verksamheten och det senaste året i princip enbart fokuserat på samråd med rektorn och arbetet kring hur det fungerar i klasserna på skolan. Alla sociala bitar som disco och basarer är borta.

 

Hur känns det att behöva lägga ner föreningen?

- Vemodigt naturligtvis. Men vi fem i styrelsen har gjort vad vi kan och nu försvinner minst två ledamöter till nästa läsår, säger Truls Nilsson, som är ordförande i föräldraföreningen.

Varför blir det så här?

- Ja, först ska man vara medveten om att det inte är unikt. Föräldraföreningar har försvunnit på många skolor och vi hade länge ett oförskämt bra arbete.

- Man ska nog istället vara förvånad över att vi inte har gett upp tidigare.

Men varför ger ni upp nu?

- Ja, det är engagemanget. Det saknas. Föräldrarna på skolan engagerar sig varken i sociala aktiviteter eller i samråden där de har möjlighet att påverka och hålla sig informerade om skolan.

Och engagemanget har blivit mindre och mindre på senare år?

- Ja. Ska man gå lite djupare så var Slottsvångsskolan en mer välmående skola för 15-20 år sedan. Jag tror det var 2001 som skolan hade högst snittbetyg i hela stan. Det har vi inte idag.

- Svenska medelklasselever söker sig till en viss typ av skolor, medan andra typer av elever söker sig till andra skolor. Slottsvångsskolan behöver bli bra på att hantera den typ av elever man har idag. Det görs mycket bra arbete och de elever, oavsett bakgrund, som gått på skolan länge har ofta bra betyg.

Hur tror du att de som varit aktiva i föräldraföreningen tidigare tänker om nedläggningen?

- De som varit med de senaste 10-15 åren förstår nog. De som var aktiva på 1980- och 1990-talet blir kanske förvånade. Föreningen har funnits i runt 40 år och jag vill passa på att tacka alla som någon gång har varit aktiva för att göra Slottsvångsskolan ännu bättre. Också tack till skolledningar och personal, även om jag hoppas få fortsätta träffa dem på samråd och annat så länge jag har barn på skolan.

Vilken betydelse har föräldraföreningen haft under 40 år?

- Stor betydelse. Länka gärna till det öppna brevet vi lade ut för ett par tre månader sedan. Där ges en rätt bra bild.

För en tid sedan kom en utredning om skolsegregationen. Där föreslås bland annat att skolorna ska jobba för en ”allsidig social sammansättning”, att man inte ska kunna sätta sina barn i kö till attraktiva skolor och platser ska kunna kvoteras eller lottas ut.

Hur ser föräldraföreningen på det?

- Ja, det är inget vi har diskuterat sedan utredningen blev klar. Men vi har levt med problemen med en segregerad skola i alla år jag har varit aktiv. Skillnaderna mellan skolorna blir bara större och större och den etniska segregeringen tilltar. Så det är väl tjänstefel av politiken om de inte letar efter lösningar. Inte en dag för tidigt om man säger så.

Blir det något föräldraarbete kvar på skolan?

- Vi uppmanar alla föräldrar att komma på samråden och bloggen kanske lever kvar i någon form. Slottsvångsskolan har en 128 år lång historia, som man för övrigt kan läsa en hel del om på bloggen. Jag har alltid varit stolt över att våra barn går på Slottsvångsskolan. Det har gått bra för dem och så länge vi har barn här kommer vi att engagera oss.  

Har du något råd till föräldrar som kanske vill engagera sig framöver?

- Ja, gör det inledningsvis under enkla former. Det behövs ingen förening. Det viktiga är att man gör saker och har en nära dialog med skolledningen. Tänk också på att vara konstruktiva. Hitta lösningar. Fastna inte i konflikter. Men – var samtidigt inte rädda för att sätta ner foten. Slottsvångsskolan är värd att ta strid för.


Bilder från föreningens verksamhet:

   

             

   

 

 

 

 

 

 

 FF

Av slottetsff - 11 maj 2020 09:03

Vi håller inget samråd med rektorn den 12 maj. Återigen är det coronan som är orsak. 

FF

Av slottetsff - 19 april 2020 15:43

 

Coronan tvingade oss att ställa in senaste samrådet med rektorn. Därför tog föräldraföreningens ordförande Truls Nilsson ett telefonsamtal med rektor Fredrik Samuelsson.

Det första vi redovisar från det samtalet är arbetet med få till bättre betyg på skolan.


Rektor Fredrik berättar att det pågår en riktad satsning mot årskurs nio. Det görs som en del av ett treårigt samarbete med Skolverket (som vi skrivit om tidigare). Men skolan har också själva agerat och bland annat satt in extra undervisning för elever som riskerar att inte nå målen.

- Vi kommer att lyfta elever så de når behörighet till gymnasiet, säger rektor Fredrik.

Han upplever att en del elever som tappat sugen har fått ny motivation och känner att det kan gå vägen. Alla når kanske inte målet, men betydligt fler än vad man kunde befara i höstas.


Samtidigt finns i årskurs 9 också elever som redan med marginal har behörighet till gymnasiet. De satsar nu på att höja sina betyg för att blir säkra på att komma in på den utbildning och på den skola som de vill.

- Vi har alltid haft elever som nått goda resultat. Har man ambitionen att lyckas är det absolut möjligt, säger rektor Fredrik.

Elever som har gått många år på Slottet har ofta bra betyg. Andra med kortare tid på skolan eller kanske kort tid i svensk skola har det tuffare.


Rektor Fredrik är inte nöjd med andelen F som delas ut på skolan totalt sett – alltså i alla klasser från årskurs 6 till 9.

- Här ligger vi högre än vad vi borde, säger han.

I den svenska betygsskalan är betygen A-E godkända. A är bäst. Betyget F betyder att eleven är underkänd i ämnet.


Föräldraföreningens kommentar: Mycket roligt att det går åt rätt håll och att elever har fått en nytändning. Nu gäller det att satsa också på de yngre elever på högstadiet. I årskurs 8 ser det redan lite bättre ut.

FF

Slottsvångsskolans historia

Presentation


Välkommen till Föräldraföreningens blogg!
Vi kommer att blogga om allt som rör vår skola och förening,samt
länka till intressanta artiklar.
Vi ser fram emot många kommentarer och tips på ämnen att blogga om!

Fråga FF!

6 besvarade frågor

Länkar

Senaste inläggen

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2020
>>>

Sök i bloggen

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se